Pavla Vítková Manažerka daňového oddělení

Pavla Vítková

Pavla Vítková má dlouholeté zkušenosti v oblasti daňového poradenství. V rámci své profesní praxe se zaměřuje na realizaci komplexních daňových projektů. Její hlavní specializací je oblast zdanění právnických osob, investičních pobídek a má také bohaté zkušenosti v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj.

Pavla je absolventkou Slezské univerzity v Opavě. Je certifikovaným daňovým poradcem Komory daňových poradců ČR. Hovoří česky a anglicky.