Milan Prokopius Řídící partner Mazars v České republice

Milan Prokopius

Milan Prokopius působí ve společnosti Mazars od roku 1995. Do čela společnosti na pozici managing partnera, byl zvolen v roce 2010 jako první Čech. Tato volba sledovala dlouhodobý cíl skupiny Mazars - poskytovat služby s nejvyšší přidanou hodnotou nejen mezinárodním korporacím, ale především českým firmám. Milanovou pracovní prioritou je posilování pozice firmy Mazars na lokální úrovni a její další rozvoj v rámci regionu CEE.

Milan se v pozici řídícího partnera zaměřuje zejména na efektivní využívání svých odborných znalostí mezinárodního prostředí, které propojuje s chápáním lokálních potřeb klientů. Milan zíkal hluboké zkušenosti v oblasti finančního auditu (dle českých i mezinárodních účetních standardů) a vedení zakázek. Je auditorem zapsaným u Komory auditorů ČR, působí externě ve Francouzsko-české obchodní komoře; hovoří česky, francouzsky a anglicky.

Chcete se dozvědět víc?

Stránky spojené s Milan Prokopius

Naše služby