Omezení paušálu pro živnostníky by nefungovalo (20.8.2014)

Omezení paušálů pro živnostníky by podle většiny českých manažerů jako opatření proti švarcsystému nefungovalo. V exkluzivním průzkumu provedeném společností Mazars se vůči zvažovanému kroku ministerstva financí skepticky vyjádřilo 72 % dotázaných. Průzkumu se zúčastnilo celkem 102 respondentů, většina z nich v českých firmách zastává posty výkonných a finančních ředitelů, a tedy znají situaci na trhu „z první ruky“.

„V našem průzkumu se ukázalo, že čeští manažeři sice v mnoha daňových otázkách nejsou jednotní, ovšem v případě omezení paušálů pro živnostníky se vyjádřili poměrně jednoznačně. Omezení výdajových paušálů živnostníků by podle nich k vymýcení nelegální závislé práce nevedlo,“ řekl Pavel Klein, vedoucí partner daňového oddělení Mazars. Víru v pozitivní účinek úpravy výdajových paušálů projevilo v průzkumu jen 23 % dotázaných. Zbývajících 5 % se nepřiklonilo ani na jednu stranu.

Pojem švarcsystém, který se v Česku uchytil hlavně v první polovině 90. let, označuje systém, kdy podnikatel zadává práci nikoliv zaměstnancům, ale pracovníkům, kteří formálně vystupují jako samostatně výdělečně činní živnostníci. Na vztah takového zaměstnance a jeho zaměstnavatele nedopadá zákoník práce ani povinnost platit sociální a zdravotní pojištění v běžném rozsahu.

 

Část výhod švarcsystému plyne ze skutečnosti, že živnostníci mohou vykazovat své náklady procentem příjmů, takzvaným paušálem, což výrazně zjednodušuje administrativu. Myšlenka omezení paušálů v posledních měsících opakovaně zaznívá z úst některých politiků. Koncem května se koalice domluvila na zastropování všech typů výdajových paušálů částkou dva miliony korun. V nastavení daňových slev se naopak se zřejmě nebude nic měnit.

 

„V obecnější rovině z průzkumu vyplynulo, že čeští manažeři, kteří dokonale znají situaci ve firmách, příliš nevěří tomu, že by přísnější sankce omezily daňovou kriminalitu a zlepšily platební morálku podnikatelů. Jako efektivnější cesta se ředitelům jeví snížení daní. Takže místo represe spíše pozitivní motivace,“ uvedl Jaroslav Křivánek, partner daňového oddělení Mazars. Přísnějším sankcím jakožto nástroji proti daňovým trestným činům nevěří 68 % manažerů. Pozitivní vliv snížení daní na výběr peněz do státní pokladny předpokládá 22 % respondentů.

Mírná většina manažerů, přesněji 54 %, podpořila myšlenku elektronických kontrol firem, které platí spotřební daň. Věří, že se tak podaří zabránit části daňových úniků. Zároveň ale upozorňují na to, že úředníci budou kvůli množství informací zahlceni. Zbytek manažerů, tedy 46 %, pokládá případné elektronické kontroly za zbytečné, případně až šikanující opatření. 

Document

TZ_Manazeri_Omezeni_pausalu_pro_zivnostniky_by_jako_zbran
TZ_​Manazeri_​Omezeni_​pausalu_​pro_​zivnostniky_​by_​jako_​zbran