Vyčíslené dopady IFRS 9: Mezinárodní studie Mazars

Koncem února 2018 většina evropských bank zveřejnila informace o dopadu implementace nového standardu mezinárodního účetního výkaznictví IFRS 9. IFRS 9 zavádí řadu změn (klasifikace, snížení hodnoty, zajištění atd.). Jejich dopad na datum přechodu se značně liší od jedné banky ke druhé. Ve většině případů jsou negativní, ale pro některé banky jsou prakticky nulové nebo dokonce pozitivní. Užité indikátory jsou také proměnné: ačkoliv dopad na poměr CET1 je běžným spolehlivým ukazatelem, úroveň detailů se v jednotlivých institucích výrazně liší.

Abychom zhodnotili a odhalili počáteční trendy, rozhodli jsme se tuto studii provést na 30 evropských bankách, které zveřejňují své účty podle IFRS. Tato stručná studie poskytuje rychlý přehled o odhalovaných dopadech IFRS 9 a přístupu k reportingu přijatým bankami.

Vzorek evropských bank

vedoucí banky STOXX Europe 600, které připravují konsolidované účetní závěrky podle IFRS                  

 

Klíčové indikátory

 

  

                                   

bank ze vzorku vykazovalo dopad IFRS 9 na jejich poměr CET1 buď kvantitativně, nebo uvedením, že očekávaný dopad nebyl významný 

Analýza dopadů IFRS 9 podle fáze

  • Fáze 1 standard zavedení nových požadavků na klasifikaci a oceňování finančních nástrojů;
  • Fáze 2 standard zavedení nových principů znehodnocení;
  • Fáze 3 standard zavedení nových pravidel pro zajišťování účetnictví.

    

                                                                                     

bank v našem vzorku reportovalo o vlivu IFRS 9 

Naši celou analýzu máte k dispozici níže v anglickém a francouzském jazyce

Documents

Quantified impacts of IFRS 9 - initial findings
Quantified impacts of IFRS 9 - initial findings
Impacts chiffrés d'IFRS 9 - premiers enseignements
Impacts chiffrés d'IFRS 9 - premiers enseignements