Studie Mazars: Řešení sporů

Oddělení forenzních služeb Mazars ve Velké Británii provádělo šetření týkající se řešení sporů.

Oddělení forenzních služeb Mazars ve Velké Británii provádělo šetření týkající se řešení sporů. Výzkumu se účastnilo přes 2 000 renomovaných právníků, kteří se specializují právě na tuto oblast práva. 

Zajímá-li vás tato tematika, stáhněte si níže naši brožuru. Tato brožura je k dispozici v anglickém jazyce.

Document

Litigation survey_2011
Litigation survey_​2011