RESPONSIBLE BANKING PRACTICES BENCHMARK STUDY 2020

Bankovní průmysl se v základu začal zaměřovat na ekologické faktory a faktory v oblasti sociální a veřejné správy (ESG) a odpovědné bankovní praktiky v širším měřítku.

Ať už jde o podporu iniciativ v oblasti životního prostředí nebo uznání jejího společenského dopadu, je toto odvětví na misi, jejímž úkolem je zodpovědně fungovat a začlenit udržitelnost do svého velmi účelového a hodnotového návrhu.

Nedávno pandemie Covid-19 upozornila na význam pozitivní úlohy, kterou může bankovní sektor hrát spolu s vládami a regulačními orgány. Jedná se o banky, které by poskytovaly podporu podnikům a zákazníkům, udržovaly ekonomiku v chodu a pomáhaly zmírňovat hospodářské dopady krize Covidu-19.

 

Doufáme, že přiložená studie bude užitečná pro vaše podnikání.

Document

RESPONSIBLE BANKING PRACTICES BENCHMARK STUDY 2020
RESPONSIBLE BANKING PRACTICES BENCHMARK STUDY 2020