Průzkum: Řízení rizik v digitálním věku

Rok 2016 se ukázal být dalším úspěšným rokem v oblasti e-commerce. Je odhadováno, že celkový zisk z online prodeje dosáhl 2 671 miliard dolarů. E-commerce otevírá dveře novému konkurenčnímu prostředí a možnostem, ale jaká jsou s tím spojená rizika a jak se s nimi společnosti vypořádávají?

E-commerce foundation ve spolupráci s Mazars vytvořili průzkum, který má za úkol zjistit dopad globální e-commerce na jednotlivá odvětví a pomoci nám pochopit, jak se společnosti vypořádávají s novými příležitostmi a s nimi spojenými riziky.

Zúčastněte se našeho průzkumu:

E-commerce webpage corp click final.jpg