Odpovědná praxe v bankovnictví: srovnávací studie 2021

Proti velkým hospodářským a společenským otřesům v důsledku Covid-19 banky po celém světě nadále berou udržitelnost vážně a pevně uznávají související rizika a příležitosti pro trh i širší zúčastněné strany. Již druhým rokem zveřejňuje společnost Mazars zprávu o odpovědných bankovních postupech, aby vyhodnotila, jak banky začleňují udržitelnost do svých obchodních praktik.

Finanční svět již nemůže vidět svou budoucnost oddělenou od vývoje v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Jen v roce 2020 vedla rizika spojená se životním prostředím ke škodám ve výši 210 miliard USD a podle odhadů Bank of England může změna klimatu ohrozit aktiva ve výši až 20 000 USD.

Abychom pomohli bankám a jejich zúčastněným stranám s tímto přechodem, letošní studie vychází z předchozích zpráv společnosti Mazars zveřejněných v roce 2020: „Zodpovědné bankovní postupy, srovnávací studie“ a „Jak banky reagují na finanční rizika změny klimatu“. Letos na základě zpětné vazby a zájmu zúčastněných stran zkoumá širší vzorek 37 bank se sídlem v Africe, Americe, Asii a Tichomoří a Evropě.

Pomocí veřejně dostupných zpráv těchto bank 2019/20 identifikujeme vyvíjející se osvědčené postupy a vývojové trendy v jejich řízení rizika změny klimatu a širších sociálních a správních záležitostí.

Současný stav

Zařazení 37 bank do čtyř kategorií - vynikající, vedoucí, podporovatelé a následovníci - je povzbudivé vidět, že jedna banka je hodnocena jako vynikající a dosahuje pozitivního skóre ve více než 95% kritérií stanovených v našem hodnocení. Je také zajímavé vidět více bank v žebříčku lídrů a podporovatelů těchto změn ve srovnání se závěry z loňského roku a méně (jen sedm) následovníků.

Výzvy však přetrvávají a naše srovnávací studie znovu potvrzuje, že silné postupy udržitelnosti často přicházejí ruku v ruce s konzistentními průmyslovými pokyny a požadavky poskytovanými místními regulačními orgány a vládami.