Oblasti největšího zájmu a subjektivity v rámci finančního výkaznictví dle IFRS velkých pojišťovacích skupin k 31. 12. 2012

Mazars v aktuálním vydání studie Mazars Insight analyzuje výroční zprávy velkých evropských pojišťoven za rok 2012 a zaměřuje se na citlivé oblasti tohoto roku.

Document

Mazars Insight Insurance 2013
Mazars Insight Insurance 2013