Media Barometer 2015 / Náklady na odstranění kyber kriminality v mediálním průmyslu vzrostly loni o milion dolarů

Společnost Mazars vydává studii Media Barometer již od roku 2011. Studie se zabývá analyzováním finančních výsledků a rizikových faktorů 100 největších společností v mediálním průmyslu v Evropě a Severní Americe.

Náklady vynaložené na odstranění a potlačení kyber kriminality na trhu v oblasti médií celosvětově neustále rostou. V roce 2015 činily 3,15 milionů dolarů, což je téměř o jeden milion dolarů více, než tomu bylo v roce 2014 ($2,14M). Za poslední tři roky tak došlo k nárůstu kyber útoků u mediálních společností o 9 %. Útoků ovšem bylo ve skutečnosti daleko více, protože pouze necelých 20 % bylo nahlášeno úřadům. Podle odhadů studie Mazars Media Barometer byly přibližně tři z deseti (29 %) těchto útoků způsobeny chybou zaměstnanců. 

„Spousta firem nezahrnuje kyber ochranu do svých podnikových plánů, protože nevidí, kam by toto řešení spadalo v jejich tradiční struktuře,“ říká Nicolas Quairel, Partner a vedoucí IT consulting ve společnosti WeiserMazars.

Digitalizace obsahu, nové internetové modely podnikání a schopnost umět sdílet obsah na různých platformách, již několik let velmi výrazně mění mediální odvětví a přináší s sebou větší obavu z odcizení citlivých dat a nutnost více si chránit svůj obsah.