Mazars doing M&A in CEE: Tax traps and structuring opportunities

Na pozadí globální konkurence a integrovaných trhů mnoho podniků po celém světě hledá příležitosti k růstu mimo svou zemi, a to i navzdory měnícímu se a složitému regulačnímu prostředí.

Sledování transakcí ve střední a východní Evropě může pro být investory atraktivní, ale je důležité si uvědomit, že akviziční a integrační procesy stále reagují na místní specifika - i když je daná země součástí Evropské unie.

To je důvod, proč jsme zveřejnili tuto studii: abychom osvětlili rizika a příležitosti v oblasti daní z fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě. Pohled, který na danou problematiku poskytujeme, je založen na zkušenostech našich odborníků s prováděním strukturování daní v oblasti due dilligence v regionu a pokrývá daňová rizika, s nimiž se často setkávají a která ohrožují uzavírání obchodů a následnou integraci na těchto rychle rostoucích trzích.

Studii najdete v příloze a doufáme, že bude nápomocná Vašemu podnikání.

Document

Mazars doing M&A in CEE: Tax traps and opportunities, December 2020
Mazars doing M&A in CEE: Tax traps and opportunities, December 2020