Finanční informace předložené evropskými subjekty v souvislosti s vypuknutím Covid-19 - říjen 2020

Informace poskytnuté evropskými subjekty v rámci naší studie o účetním zacházení a dopadu bezprecedentní globální krize byly časově i kvantitativně podrobné. Je obzvláště pozoruhodné, že poskytnuté informace obecně splňovaly očekávání stanovená různými regulačními orgány a tvůrci standardů, a to navzdory okolnostem, které nejsou zvlášť příznivé pro přípravu a audit mezitímní účetní závěrky.

Vypuknutí Covid-19 a vládní rozhodnutí nejen uzavřít, ale také podpořit ekonomické aktivity, vytvořily důležitou a naléhavou potřebu uživatelů finančních výkazů se informovat o finanční situaci společností. Tvůrci norem, regulační orgány a auditoři v Evropě vydali pokyny a doporučení pro prezentaci těchto informací k pololetní uzávěrce.

Více najdete v přiloženém průzkumu. Doufáme, že bude užitečný pro vaše podnikání.

Document

Mazars Survey Covid 19 - November 2020
Mazars Survey Covid 19 - November 2020