Reinsurers’ Financial Communication: 2019-2020 benchmark study

Vzhledem k tomu, že úloha pojištění se neustále rozšiřuje, společnost Mazars provedla analýzu posledních finančních informací deseti nejlepších pojišťoven z celého světa. Poskytla tak srovnávací přehled k lepšímu pochopení jejich rizikového profilu a strategie.

V druhém po sobě jdoucím roce poskytuje Mazars dvoudílnou srovnávací studii „Reinsurers’ Financial Communication“ a porovnává klíčové ukazatele výkonosti trhu.

Rádi bychom Vám představili dvoudílnou publikaci Mazars „Reinsurers’ Financial Communication: 2019-2020 benchmark study“. Doufáme, že bude prospěšná pro Váš business. Podrobnosti naleznete ve dvou částech přiložené studie.

Documents

Mazars Reinsturance benchmark study 2019_2020_part 2
Mazars Reinsturance benchmark study 2019_​2020_​part 2
Mazars Reinsturance benchmark study 2019_2020_part 1
Mazars Reinsturance benchmark study 2019_​2020_​part 1