FORECASTING YOUR FINANCIAL PERFORMANCE IN A TIME OF CRISIS

Pandemie Covid-19 nám připomíná obtíže spojené s faktorováním dopadu krize na oceňování aktiv. Hodnota aktiva úzce souvisi s jeho schopností generovat budoucí pravděpodobné zisky: v době krize je budoucnost mnohem vice nejistá a pole možností mnohem širší.

Výjimečná povaha krize vede k otázkám, které vyvstávají v souvislosti s metodami tradičně používanými při oceňování: jednoduché uplatňování předkrizových přístupů se může ukázat jako velmi nebezpečné, v některých případech tím, že přeceňuje dopady krize, nebo naopak podceňuje ztrátu hodnoty.

Přiložený dokument omezuje svou analýzu na ocenění společností (tj. ocenění cenných papírů těchto společností nebo hodnotu vlastního kapitálu), jakož i ocenění podniků (hodnoty podniků).

Studie není určena na pokrytí všech aspektů hodnocení (přítomnost neprovozních aktiv, menšinových podílů atd.), v tomto případě by se čtenář měl obracet na mnohem rozsáhlejší studie a průzkumy v dané oblasti.

 

Doufáme však, že tento přiložený dokument bude stále užitečný pro vaše podnikání.

Document

Mazars - Forecasting your financial performance
Mazars - Forecasting your financial performance