Budoucnost finančních služeb: transformace odvětví

Ve spolupráci s the Economist Intelligence Unit společnost Mazars vyvinula unikátní program, který zkoumá současné výzvy, jimž čelí odvětví finančních služeb. Série článků se zaměřuje na současnou transformaci odvětví finančních služeb a jeho pravděpodobnou budoucí podobu ze tří odlišných, ale blízce souvisejících perspektiv: technické transformace, regulační transformace a transformace obchodních modelů.

Navrhovaný program se skládá ze série článků šitých na míru pro vedoucí pracovníky napříč celým finančním odvětvím. Tyto články zkoumají vazby mezi technologickými změnami v oblasti finančních služeb, včetně dopadu změn na regulační prostředí a jejich odezvě v nabízených finančních službách. Články se zaměřují také na to, jak regulační změny nutí firmy nabízející finanční služby, aby se přizpůsobily či dokonce vytvořily nové operační modely, které zahrnují nové technologie splňující regulatorní požadavky, a jaký je další dopad změn na hodnotové řetězce firem. 

Další informace naleznete na webu www.eiuperspectives.economist.com

Článek #1: Technologická transformace

Snoubení se high tech a "high finance"

Spojení mezi finančními službami a špičkovými technologiemi je stále více rozostřenější. Které čtyři technologické změny ovlivní finanční služby v následujících letech?

  • Biometrie
  • Blockchain
  • Kognitivní výpočetní technika
  • Open banking

Článek #2: Regulační transformace

Regulační reforma v nejistých časech 

Navzdory "reformní unavenosti" a snížení ziskových marží se společnosti poskytující finanční služby zabývají nepřetržitým tokem regulace. Některé společnosti, aby řádně dodržovali předpisy, využívají na pomoc nové technologie. Dekádu, od uplynutí globální finanční krize, začínají političtí činitelé a regulátoři unavovat novými pravidly, které se týkají společností, jež poskytují finanční služby. Jak se bude situace vyvíjet dále? 

Článek #3: Transformace obchodního modelu

Přijmutí nového modelu změn - inovace obchodních modelů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv

V prvních dvou článcích této série jsme se zaměřili na to, jak technologické a regulační změny přetváření finanční služby. V tomto článku se zaměřujeme na to, jak vznikají a formují se nové obchodní modely. 

Další informace k problematice finančních služeb naleznete na této webové adrese financialservices.mazars.com.

Documents

Transforming FS_Article 1.pdf
Transforming FS_​Article 1.pdf
Transforming FS_Article 2_regulation.pdf
Transforming FS_​Article 2_​regulation.pdf
Transforming FS_Article 3_business models.pdf
Transforming FS_​Article 3_​business models.pdf