Budoucnost auditu: pohled na trh - mýty, realita a další cesty

12/02/2021 - Auditorská profese stojí před rozhodujícím okamžikem: tržní očekávání se mění, technologie posilují auditory a posilují kvalitu, roste důvod pro vývoj auditu a řada hlavních podnikových selhání vyvolala otázky ohledně kvality služeb, které mohou společnosti očekávat.

V této souvislosti společnost Mazars pověřila nezávislou výzkumnou společnost, aby převzala impulsy globálního trhu a zpracovala studii, která se zaměřuje na očekávání a budoucí směr auditu. Agentura take vyzvala zúčastněné strany, aby uvážily nezbytné změny pro další vývoj auditu.

Tato studie odhaluje potřebu vývoje auditu a do budoucna jasnějších pravidel k rozsahu a významu auditu. Tento průzkum, který sleduje názory 501 respondentů z 12 zemí, vrhá kritické světlo na to, co respondenti očekávají od auditu. Zdůrazňuje šest „výjimečných zjištění“, mezi které patří: vnímaní poslání auditorů a očekávané přínosy auditu společnosti; hodnota technologie pro proces auditu; jaký přínos se očekává od kriticky naladěných auditorů; jaké změny by byly vítány v rámci širších auditorských služeb; a v neposlední řadě postoje a chuť k rotaci a reformě auditu.

Zjištění poskytují pohled na čtyři „mýty“ trhu týkající se toho, co lze od auditu očekávat, jak bude vykonáván, na jaké oblasti by se auditoři měli zaměřovat a skutečnou potenciál společného auditu.

Vyvrácení čtyř mýtů trhu o auditu:

  • Mýtus 1: Primárním cílem auditu je vyšetřování podvodů
  • Mýtus 2: Budoucnost auditu spočívá v robotice
  • Mýtus 3: Auditoři by se měli držet tradičního finančního auditu
  • Mýtus 4: Společnosti nechtějí společný audit

 Stáhněte si níže publikaci „Budoucnost auditu: pohled na trh - mýty, realita a další postup“

Kromě rozptýlení čtyř mýtů o auditu se zpráva zaměřuje na tři důležité otázky tvůrcům budoucí politiky a legislativy v souvislosti s vývojem auditu, rozšířením auditorských služeb a způsobem podpory správných dovedností. Později v této zprávě jsou zjištění rozdělena podle regionu, typu organizace a pracovního profilu.

Zlepšení relevantnosti a kvality auditu

Audit je a vždy byl jádrem služeb, kterými se zabýváme. Proto jsme odhodláni hledat způsoby, jak posílit naši profesi a spolupracovat s ostatními na rozvoji našeho odvětví.

Stáhněte si zprávu a vyhledejte tržní pohled na:

Co společnosti očekávají od auditu

  • Globální chuť k reformě a společný audit
  • Společnosti, které chtějí, aby auditoři rozšířili své spektrum služeb nad rámec finančních auditů
  • Atributy dobrého auditora
  • Jak technologie posilují dovednosti auditorů a nenahrazují je
  • A další.

Document

The future of audit: market view
The future of audit: market view