Ověřování čerpání dotací

Provedení auditu čerpání dotací je většinou poskytovatelem finančních prostředků nastaveno jako jedna ze závazných podmínek poskytnutí finančních prostředků.

Tyto kontroly se zaměřují na čerpání poskytnutých finančních prostředků v souladu s nastavenými pravidly. Audit pomůže příjemci dotace či grantu oprávněnost čerpání finančních prostředků efektivně obhájit.

Poradenské služby v oblasti čerpání dotací, správného nastavení systému sledování a hodnocení průběhu dotačního projektu vám Mazars poskytuje ve spolupráci s Cyrrus Advisory.

Pokud chcete získat více informací o této službě, stáhněte si náš produktový leták.

Document

PrSh_OVEROVANI CERPANI DOTACI
PrSh_​OVEROVANI CERPANI DOTACI