Vše co potřebujete vědět o sdíleném auditu

Evropská reforma auditu je v procesu adaptace do národních legislativ v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie. Vstoupit v účinnost by měla v polovině roku 2016. Naši odborníci, kteří se podrobně zabývají reformou, vám představují publikaci "What you need to know about joint audit", která shrnuje hlavní rysy sdíleného auditu, včetně jeho aplikace v praxi a jeho možných přínosů.

V následující publikaci, která je ke stažení v anglickém jazyce níže, naleznete klíčové body reformy týkající se sdíleného auditu. Dokument pro bližší představu shrnuje následující:

  1. Co je sdílený audit?
  2. Kterých subjektů se bude sdílený audit týkat?
  3. Jak budou určováni auditoři pro sdílený audit?
  4. Jak sdílený audit funguje v praxi?
  5. Jak je práce rozdělena mezi auditory pracující na projektu?
  6. Bude sdílený audit představovat další zátěž pro kontrolované subjekty?
  7. Jaká je cena sdíleného auditu?
  8. Jaké jsou výhody sdíleného auditu?
  9. Jak evropská reforma auditu pojímá sdílený audit?
  10. Jaké jsou zkušenosti ve Francii se sdíleným auditem?

Document

What you need to know about joint audit
What you need to know about joint audit