Problematika oceňování a účetního poradenství podle IFRS 3 Podnikové kombinace

Realizovat akvizice je klíčovým prvkem rozvojové strategie mnoha firem. Před realizací transakce je třeba posoudit velké množství aspektů podnikání. Řešení účetních a oceňovacích otázek souvisejících s transakcí se zdá jednodušší a celkově výhodnější odložit na později.

Opomíjet problémy oceňování může mít pro vás rozsáhlé důsledky. S ohledem na požadavky IFRS 3 je však nezbytné se jim věnovat a řešit je již v úvodních fázích, kdy se lze vyhnout nepříjemným překvapením ve výkazu zisků a ztrát.

Zajímá-li vás tato tematika, stáhněte si níže naši brožuru. Tato brožura je k dispozici v českém jazyce.

Document

Ocenění pořízených nehmotných aktiv
Ocenění pořízených nehmotných aktiv