Oblasti největšího zájmu a subjektivity v rámci finančního výkaznictví dle IFRS velkých pojišťovacích skupin k 31. 12. 2011

Mazars v aktuálním vydání studie Mazars Insight analyzuje výroční zprávy velkých evropských pojišťoven za rok 2011 a zaměřuje se na citlivé oblasti tohoto roku.

Průzkum se v letošním roce soustředí na tyto oblasti:

  • Goodwill a s ním spojené testy na snížení hodnoty,
  • Finanční nástroje a s nimi spojená rizika,
  • Komunikace Embedded Value a další klíčové indikátory výkonnosti,
  • Informace spojené s řízením kapitálu.

 

Pokud vás toto téma zaujalo, stáhněte si níže celé vydání studie Mazars Insight.

Document

Mazars Insight_Insurance
Mazars Insight_​Insurance