Interní kontrola - výzkum mezi Top 1000 společnostmi

Zveme vás touto cestou k rekapitulaci názorů českých a slovenských manažerů na interní procesy a kontroly uvnitř největších českých a slovenských firem a k odhalení a závěrům, která lze ze získaných údajů dovozovat. Cílem studie bylo zmapovat názory manažerů společností na kvalitu a účinnost zavedených interních procesů a kontrol.

Níže si můžete stáhnout brožuru týkající se unikátní studie, která proběhla na jaře 2008 mezi Top 1000 českými a slovenskými společnostmi.

Document

brochure_INT KONTR_SURVEY_CZ
brochure_​INT KONTR_​SURVEY_​CZ