IFRS 13 "Oceňování reálnou hodnotou": Klíčové body nového standardu ve 40 otázkách a odpovědích

Publikace Mazars o uplatnění IFRS 13 v praxi je praktickým návodem pro aplikaci pravidel oceňování. Vysvětlujeme v něm hlavní koncepty dle IFRS 13 a ilustrujeme je na praktických příkladech.
Materiál zároveň představuje názory našich expertů na praktické dopady IFRS 13 na aktuárské studie, bankovnictví, nemovitosti, oceňování i pojišťovnictví.

Tento standard vytvořil pro IASB příležitost představit několik koncepčních pravidel pro stanovení reálné hodnoty, i znovu potvrdit pravidla jiná, dříve kritizovaná. Dominují zejména dvě pravidla:

  • Přístup na základě „výstupní ceny“ (tzv. exit price), který může vést k praktickým problémům při následném ocenění některých aktiv nebo závazků.
  • Přístup založený na pohledu účastníka hlavního trhu, pro přímé porovnání s oceněním, které bere v úvahu specifické rysy a záměry účetní jednotky, v jejímž držení jsou daná aktiva nebo závazky.

Účetní standard IFRS 13 “Oceňování reálnou hodnotou” byl zveřejněn v květnu 2011. Je výsledkem šestiletých diskusí v rámci IASB, vedených většinou společně s FASB.

Document

Mazars Insight_IFRS 13
Mazars Insight_​IFRS 13