Nabídka interních seminářů Důležité změny v oblasti DPH na přelomu roku

Generální finanční ředitelství České republiky vydalo v průběhu kalendářního roku 2017 celou řaduklíčových informací, z nichž nemalá část reaguje na novelu zákona o DPH účinnou od 1.7.2017.

Další výkladové změny vyplývají z nedávných rozhodnutí Evropského soudního dvora či Nejvyššího správního soudu České republiky, které se dotýkají každodenní praxe uplatňování DPH. Mezi klíčové oblasti, které prošly legislativními či výkladovými korekcemi v průběhu roku 2017, a které by neměly uniknout Vaší pozornosti patří následující:

 • Korekce týkající se okamžiku povinnosti přiznat plnění podléhající reverse charge
   
 • Dovoz a vývoz zboží  - nárok na odpočet DPH týkající se dovozu zboží a dále DUZP, vykazování a důkazní prostředky týkající se vývozu zboží
   
 • Přeprava zboží – výklad osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem zboží
   
 • Uplatnění DPH v případě přijetí záloh na zdanitelná plnění
   
 • Nárok na odpočet u vyvolaných investic či jiných nákladů částečně  užívaných jinými subjekty (třetí strany, zaměstnanci)
   
 • Poskytnutí práv (licence, služebnosti apod.) – výklad týkající se správného určení DUZP
   
 • Uplatňování DPH u podnikových konferencí či skupinových setkání
   
 • Vypořádání DPH v případě inventarizačních rozdílů (ztráty, likvidace, krádeže)
   
 • Korekce týkající ručení za nezaplacenou DPH a právní důsledky uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně (platba DPH za dodavatele)
   
 • Uplatnění DPH ve sdružení

Máte-li v případě výše uvedených oblastí jakékoliv pochybnosti, prosím, neváhejte se na nás obrátit. Alternativně doporučujeme jednotlivé úpravy přehledným způsobem probrat v průběhu individualizovaného semináře, který je možné realizovat v prostorách Vaší společnosti.

V případě dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.

Document

Důležité změny v oblasti DPH na přelomu roku
Důležité změny v oblasti DPH na přelomu roku