CEE Tax Guide 2018

Společnost Mazars zveřejnila již šesté vydání regionálního daňového průvodce, který představuje pro rok 2018 srovnávací tabulky a stručné informace daňových systémů ve 22 zemích střední a východní Evropy.

Je nám velkým potěšením, že můžeme oznámit šesté vydání příručky MAZARS Central and Eastern European Tax Guide. Náš report o současných daňových režimech v zemích střední a východní Evropy se nyní rozšiřuje z 19 na 22 zemí: kromě zemí regionu, Ruska, Ukrajiny a pobaltských států se letos také týká Bulharska, Kosova a Německa. Účelem této publikace je pomoci investorům porovnat základní faktory konkurenceschopnosti.

Hlavní body roku 2018:

  • Regionální vlády vkládají stále rostoucí roli daním spotřebního typu: zvýšení efektivity výběru je hlavním cílem ve většině zemí 
  • Celkové náklady na práci jsou stále vysoké; situace v Maďarsku se zlepšila, ale rodiny mají stále největší prospěch
  • Ve dvou třetinách regionu mohou daňoví poplatníci sestavit individuální účetní závěrku založenou na IFRS a použít ji k daňovým účelům 
  • Úrovně daně z příjmu právnických osob a metody výpočtu daňového základu se v celém regionu značně liší 
  • S nárůstem dokumentačních povinností se také zpřísňují regulace o převodních cenách 

Doufáme a věříme, že naši čtenáři shledají tento souhrn užitečný a inspirativní.

Brožura se shrnutím informací ke všem 22 zemím je přiložena níže ke stažení. 

Navštivte prosím přímo webovou aplikaci Mazars CEE Tax Guide 2018:

Mazars Central and Eastern European Tax Guide 2018

Document

Mazars_CEE Tax Guide_2018
Mazars_​CEE Tax Guide_​2018