Výroční zpráva Mazars 2021/2022

Svět je neustále v pohybu a ve znamení změn, očekávání společnosti se mění a organizace musí držet krok s rostoucí poptávkou po transformaci svých činností, aby byly udržitelnější, vyhovovaly narůstajícím předpisům a splňovaly nové standardy kvality. Ve společnosti Mazars jsme připraveni nejen přijmout tyto výzvy a investovat tam, kde je to pro naši firmu a lidi důležité, ale také podpořit naše klienty v tomto vyvíjejícím se prostředí, aby učinili rozhodnutí, která jim zajistí úspěšné fungování.

V tomto složitém prostředí byl rok 2022 pro Mazars rokem rekordního růstu, což je dalším důkazem precizního fungování našeho integrovaného modelu partnerství a naší dlouhodobé strategie investovat do vysoce kvalitních auditorských, daňových a poradenských služeb. Jsme přesvědčeni, že tato rozmanitost nabídky našich služeb je zásadní pro relevanci služeb, které poskytujeme klientům, pro přilákání nejlepších talentů a v konečném důsledku i pro obecný zájem.

Jednejte nyní s ohledem na budoucnost: náš příběh

Víme, že naše dnešní kroky rozhodnou o tom, co se bude dít v budoucnu, a proto se nyní chováme odpovědně a prosazujeme své závazky v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení a zároveň pracujeme na získávání nejlepších talentů, další digitalizaci naší organizace a podpoře podnikatelské agendy špičkovými službami. Společnost Mazars je odhodlána podílet se na budování udržitelného prostředí.

Zjistěte více o naší strategii a našem závazku jednat podle toho, na čem záleží zde.

 

Vynikající obchodní a finanční výsledky v roce 2021/22

​Mazars vykázal ve svém finančním roce 2021/2022 (1. září 2021 – 31. srpna 2022) tržby ve výši 2,45 miliardy EUR, což představuje 16,4% nárůst (včetně 13,3% organického růstu) ve srovnání s předchozím finančním rokem. Taková finanční výkonnost potvrzuje silnou mezinárodní pozici Mazars a význam jejího jedinečně integrovaného modelu a také posiluje důvěru v pokračující schopnost firmy vytvářet hodnotu pro klienty.

Více naleznete v naší tiskové zprávě a finančních výkazech z roku zde.

  

Zpráva o udržitelnosti 2022

Zůstáváme věrni našim hodnotám integrity a odpovědnosti a publikujeme výroční zprávu o udržitelnosti, která zveřejňuje transparentní, komplexní a konzistentní nefinanční metriky, které věrně reprezentují naši výkonnost a pokrok v oblasti udržitelnosti v průběhu času. Tato zpráva přibližuje, jak zvyšujeme naše úsilí pozitivně přispívat našim lidem, planetě a společnosti a zároveň dále pěstovat vztahy důvěry s našimi zúčastněnými stranami.

Přečtěte si prosím naši Zprávu o udržitelnosti pro rok 2022, kde se dozvíte zde.

 

Zpráva o transparentnosti skupiny 2021/2022

Zpráva o transparentnosti skupiny Mazars 2021/2022 představuje skutečný odraz našeho neochvějného závazku k transparentnosti, integritě a odpovědnosti. V roce, který dále otestoval agilitu a odolnost podniků po celém světě, s návratem války v Evropě a jejími hlavními makroekonomickými důsledky, jsme se i nadále plně podíleli na budování spravedlivějšího a prosperujícího světa. Zaměřili jsme se na využití příležitostí k odpovědnému růstu a zkoumání nových způsobů, jak vytvářet hodnoty, abychom zůstali důvěryhodným partnerem pro všechny organizace, kterým poskytujeme služby.

Chcete-li se dozvědět více o našich závazcích a strategii, přečtěte si naši zprávu o transparentnosti skupiny Mazars 2021/2022 zde.

Documents

Corporate story 2023
Corporate story 2023
Mazars at a glance 2023
Mazars at a glance 2023
Mazars Group Transparency report 2021-22
Mazars Group Transparency report 2021-22
2022 Financial Statements
2022 Financial Statements
Sustainability report 2022
Sustainability report 2022