Skupina Mazars globálně zaznamenala rekordní tržby 2,45 miliardy eur, meziročně rostla o 16,4 %

14. února 2023: Mazars, mezinárodní auditorská, daňová a poradenská skupina, dnes zveřejnila svoje globální finanční výsledky za finanční rok 2021/2022, přičemž meziročně zaznamenala dvojciferný růst 16.4 % blížící se tržbám 2.45 miliardy eur. Významně zvyšující se tržby zahrnují silný růst ve všech regionech a službách, a to jak v oblasti auditu, tak v oblasti poradenských služeb.
 • Meziroční růst o 16,4 %, včetně 13,3 % organického růstu, ukazuje sílu modelu integrovaného partnerství Mazars.
 • Nejvyšší růst od roku 2007 potvrzuje pozici Mazars jako přední mezinárodní auditorské, daňové a poradenské firmy na vysoce konkurenčním trhu.
 • Dvouciferný růst ve všech regionech a všech liniích služeb naznačuje význam a důvěru v mezinárodní rozvoj a vyváženou multidisciplinární strategii Mazars.

Takový finanční výkonnost potvrzuje silnou mezinárodní pozici Mazars a význam jejího jedinečně integrovaného modelu a také posiluje důvěru v pokračující schopnost skupiny vytvářet hodnotu pro její klienty. V rychle se měnícím prostředí podporuje Mazars společnosti všech velikostí v jejich snaze o zodpovědný růst; přizpůsobovat se rostoucímu počtu složitých předpisů; přijmout transformace za účelem zlepšení svých obchodních operací nebo interních systémů; a splnit očekávání regulačních orgánů a společnosti s cílem zajistit dlouhodobý výkon.

„Rok 2022 byl rokem bohatým na události, který otestoval agilitu společností na celém světě. Tato narušení, která jsou součástí dlouhodobých trendů včetně digitalizace a udržitelnosti, mohou být náročná, ale také nabízejí obrovské příležitosti k růstu, rozvoji a objevování nových způsobů, jak vytvářet hodnoty. V tomto neklidném kontextu je rolí Mazars více než kdy jindy být důvěryhodným partnerem svých klientů,“ říká Hervé Hélias, generální ředitel a předseda představenstva Mazars Group.

Vyvážený růst napříč regiony a portfoliem služeb

Silný výkon napříč regiony a službami odráží na jedné straně mezinárodní expanzi Mazars, která probíhá ve velkém měřítku efektivně jako „jeden tým, jedna firma“ s přítomností v téměř 100 zemích. Na druhou stranu to zdůrazňuje význam multidisciplinárního přístupu společnosti: Strategií rozvoje Mazars je udržovat správnou rovnováhu mezi auditem na jedné straně a daňovým poradenstvím, consultingem anebo poradenskými službami na straně druhé. Společnost je přesvědčena, že toto rozmanité portfolio je nezbytné pro kvalitu auditu, relevanci služeb poskytovaných klientům, získání a udržení nejlepších zaměstnanců a v konečném důsledku i z hlediska veřejného zájmu.

V komentáři k finančním výsledkům firmy Hélias pokračuje: „Navzdory složitému globálnímu prostředí byl rok 2022 pro Mazars skvělým rokem napříč geografickými regiony a službami. Naše výsledky potvrzují kvalitu a relevantnost našich služeb. Schopnost Mazars neustále posilovat svoji pozici v oblasti auditu mezi velkými a kótovanými společnostmi nabízí výběr a jinou perspektivu na vysoce konkurenčním trhu; tato konkurence je nezbytná pro zdravé fungování finančních trhů. Nabízíme také hluboké porozumění specifickým sektorovým potřebám a trendům. přičemž vynikáme jako přední auditorská firma v oblasti finančních služeb, která spolupracuje s některými z největších společností v oboru.“

Kromě financí jsou technologie a udržitelnost klíčové obchodní priority pro udržení nejlepších zaměstnanců, podporu kvality a zlepšení zákaznické zkušenosti

V roce 2022 každoroční studie Mazars mezi top manažery globálních společností C-Suite Barometer ukázala, že technologie a udržitelnost jsou dva hlavní trendy, u nichž se očekává, že budou mít největší dopad na společnosti. Všude jsou lídři pod tlakem, aby se přizpůsobili a digitalizovali své podnikání a fungování, změnili způsob své práce a zajistili udržitelný růst, aby zůstali atraktivní a konkurenceschopní. Mazars je součástí těchto trendů a ty zůstávají pro firmu zásadními investičními oblastmi.

„V době, kdy se audit nachází na křižovatce, má Mazars ambiciózní strategický plán na modernizaci a digitalizaci auditu ve prospěch klientů, auditorů a celého podnikového prostředí. Investujeme do technologií, které přinášejí přidanou hodnotu v reálném čase do rozhodování a zkušeností našich klientů, a stejně tak do pokročilejších nástrojů pro analýzu dat tak, abychom zlepšili práci našich auditorů. Své úsilí zaměřujeme také na další modernizaci širokého spektra poradenských služeb založených na technologiích, včetně daňových, právních, finančních poradenských, konzultačních a služeb v oblasti udržitelnosti,“ dodává Hélias.

Stejně jako technologie se udržitelnost stala důležitým základem obchodní výkonnosti a reputace společnosti.

Hélias pokračuje: „Stejně jako většina dnešních poradenských společností máme odpovědnost za rozvoj našeho obchodního modelu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. V tomto ohledu máme jasně definovanou strategii udržitelnosti postavenou na pěti pilířích – integrita, lidé, životní prostředí, komunita a nabídka služeb udržitelnosti našim klientům. Kromě dodržování našich vlastních slibů máme povinnost pomáhat našim klientům s transformací tím, že zaměříme zdroje ESG tam, kde jsou nejvíce potřeba, a pomůžeme jim překonat problémy s nefinančním reportingem. Do těchto oblastí Mazars v současné době velmi investuje a bude investovat.”

Nejdůležitější globální finanční výsledky společnosti Mazars za rok 2021/2022

 • Tržby k 31. srpnu 2022: 2,45 mld. eur
 • Dvouciferný meziroční růst na úrovni 16,4 %, včetně forexového vlivu +2,9 % a organického růstu 13,3 %
 • Růst v oblastech služeb:
  • audit (43 %) +15,5 % [Mazars audituje 2 700 subjektů veřejného zájmu po celém světě, z nichž 1 300 má sídlo v Evropě a 960 je kótováno na regulovaném trhu, včetně 480 kótovaných v Evropě. Mazars patří páté místo na evropském trhu auditu kótovaných evropských společností].
  • poradenství (11 %) +9,6 %
  • financial advisory (8 %) +29,7 %
  • právní poradenství (2 %) +18,6 %
  • outsourcing (18 %) +14,3 %
  • daňové služby (18 %) +15,9 %
  • Růst v regionech:
   • Afrika a Střední východ +21,7 %
   • Severní a Jižní Amerika +22,4
   • Asie a Tichomoří +17,1 %
   • Evropa +14,6 %

Šest nových zemí přibylo do integrovaného partnerství Mazars: Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie a Zimbabwe.

O Mazars

Mazars je mezinárodně integrované partnerství, které se specializuje na audit, daňové služby, poradenství a účetnictví. Působíme v téměř 100 zemích a teritoriích po celém světě a čerpáme ze zkušeností více než 47 000 odborníků – více než 30 000 v integrovaném partnerství Mazars a 17 000+ prostřednictvím sítě Mazars North America Alliance – tak, abychom pomáhali klientům všech velikostí v každé fázi jejich vývoje.

http://www.mazars.cz