Mazars ve střední a východní Evropě je na 5. místě v oblasti M&A Transaction Services

Již posedmé v řadě za sebou obhájil Mazars pozici mezi nejlepšími poradci v oblasti fúzí a akvizic, když skončil na pátém místě podle počtu uzavřených transakcí, které byly v roce 2022 hodnoceny v rámci žebříčku ‘Mergermarket Accountant League Table 2022’ pro střední a východní Evropu.

Jsem velmi rád, že jsme se opět dostali mezi 5 nejlepších poskytovatelů transakčních služeb M&A ve střední a východní Evropě na základě hodnocení CEE Accountant League 2022, které připravila společnost Mergermarket. Ve společnosti Mazars víme, jak je pro naše klienty důležité mít spolehlivého partnera, a tento úspěch potvrzuje nejvyšší standard výkonnosti našich finančně poradenských týmů. Rád bych tímto poděkoval našim klientům za důvěru a skvělou spolupráci. Jsme připraveni přijmout nové výzvy také v roce 2023,“ uvedl Michel Kiviatkowski – Mazars v CEE Financial Advisory Leader a Managing Partner Mazars v Polsku.

Aktivita trhu fúzí a akvizic v České republice: pohled Mazars

„Oficiální statistiky prezentované koncem roku (zejména Financial Times v celosvětovém měřítku, respektive Mergermarket pro Českou republiku) implikují, že rok 2022 byl slabší než rekordní rok 2021. Z pohledu transakčního oddělení Mazars byl celý rok standardně aktivní kromě dvou měsíců po ruské invazi (březen-duben), kdy se prakticky zastavila poptávka po nových projektech Due diligence ze strany přeshraničních strategických investorů. To však bylo více než vyváženo frenetickými měsíci květen–září. Zbytek roku vykazoval dle našeho názoru spíše standardní aktivitu. Když jsme však hovořili s ostatními poradenskými týmy na trhu, byl konec roku z hlediska objemu probíhajících obchodů v sektoru malých a středních podniků poněkud vlažnější," řekl Lukáš Hruboň - vedoucí M&A oddělení Mazars v České republice.

"Během roku 2022 jsme realizovali projekty Due diligence v následujících sektorech: zdravotnictví, velkoobchod, finanční služby, energetika, automobilový průmysl, reality, aerolinky, vývoj videoher, environmentální poradenství, všeobecné B2B služby, logistika nebo výrobní sektor. Dále jsme naší Corporate finance expertízou přispěli k uzavření transakce v oboru logistika a našim klientům asistovali ad hoc transakčními službami,“ dodává Lukáš Hruboň.

Na trhu fúzí a akvizic jsme v roce 2022 identifikovali následující hlavní trendy:

  • Nabídka společností se během roku 2022 zmenšovala díky (i) nižším oceněním cílových společností („stand-alone / status quo“ báze) v důsledku poklesu jejich peněžních toků a/nebo zhoršení rizikového profilu; (ii) nemožnosti umístit výnosy z prodeje firmy prodávajícími do jakékoliv třídy aktiv, která by překonávala úroveň inflace. Oba zmíněné kanály obecně omezují motivaci k prodeji ihned, zejména v situacích bez časového tlaku, kdy majitelé – fyzické osoby zvažují úplný odchod ze svého podnikání.
  • Poptávka po firmách může být částečně omezena (i) vyššími náklady (zejména korunového) financování, (ii) obecně vysokou mírou nejistot v ekonomice, (iii) zhoršujícími se peněžními toky samotných kupujících.
  • Fondy Private Equity a Family Office stále poměrně aktivně vyhledávají vhodné akviziční cíle.
  • Ocenění násobkem EV / EBITDA bylo ovlivněno oběma kanály: a) nižšími hodnotami upravené EBITDA v odvětvích, která nejsou schopna plně přenést nákladové inflační tlaky do tržeb nebo čelí propadu poptávky, b) korigovanou výši násobku v odvětvích silně vystavených exogenním šokům či u transakcí financovaných z větší míry dluhem.
  • Podíl námi analyzovaných cílových společností, které vykazovaly excesivní zadlužení, se meziročně zvýšil. Více než polovina společností v našem „vzorku“ zažila během roku výrazné tlaky na snižování marží.
  • Některé akviziční projekty strategických investorů se zaměřovaly na suboptimálně využívané výrobní kapacity, přičemž kupující provedli ocenění cílové společnosti na základě předpokladu „nejlepšího využití“ aktiva (tj. opustili pohled „stand-alone / status-quo“). Část plánovaných synergií - včetně např. zavedení zákaznické báze s lepší marží nebo vyššího využití kapacit - byly sdíleny s prodávajícím, což nakonec umožnilo z cenového hlediska transakce vůbec uskutečnit.
  • Rozdílný náhled kupujícího a prodávajícího na ocenění byl někdy překlenut i poměrně dlouhými (až čtyřletými) „earn-out“ schématy nebo prostřednictvím postupného nabývání 100% podílu. Tyto techniky však nejsou vhodné či aplikovatelné ve všech případech. 

S více než 47 000 odborníky v téměř 100 zemích je dnes Mazars globální firmou spojující střední a východní Evropu se zbytkem světa. Se zaměřením na finanční a daňovou due diligence, oceňování a služby corporate finance transakční týmy Mazars nabízejí prodávajícím, kupujícím a bankám všechny potřebné znalosti a dovednosti k úspěšnému dokončení středoevropských transakcí. Mezinárodní integrovaný tým specialistů provede bezpečně naše klienty celým životním cyklem transakce, přičemž se plně přizpůsobí jejich obchodní a sektorové strategii.