Mazars daňový průvodce 2021 pro střední a východní Evropu

Již podeváté publikovala společnost Mazars svého regionálního daňového průvodce, ve kterém najdete přehledy a srovnávací grafy daňových systémů 21 zemí střední a východní Evropy pro rok 2021.

Ve snaze co nejlépe usnadnit investorů  orientaci analyzuje a shrnuje daňový průvodce CEE od společnosti Mazars klíčové daňové předpisy a monitoruje změny v 21 zemích regionu a také ukazuje na převládající trendy a základní strategie v této oblasti. Kromě Visegrádské čtyřky zahrnuje letošní publikace také země jihovýchodní Evropy, Rusko, Ukrajinu a pobaltské státy. Průvodce daňovými předpisy se v roce 2021 zaměřuje na mzdové náklady, nepřímé daně, daň z příjmu právnických osob a převodní ceny a dalšími daňovými oblastmi napříč zkoumanými trhy.

Ačkoli pandemie vyústila v řadu změn v daňových systémech všech zemí v regionu, publikace se zaměřuje na dlouhodobé trendy, a pomáhá podnikatelům v investičních rozhodnutích pomocí analýzy trendů a změn daňových režimů ve vztahu ke každému z nich a také za předchozí roky.

Hlavní body za rok 2021 v České republice

  • Základ daně zaměstnance se nově rovná hrubé mzdě (superhrubá mzda jako základ daně byla zrušená)
  • V důsledku pandemie COVID-19 lze daňové ztráty také přenést zpět do dvou následujících zdaňovacích období, a to maximálně do výše 30 000 000 Kč za obě zdaňovací období.
  • Daň z převodu nemovitosti byla zrušena 25. září 2020 se zpětnou účinností od 1. prosince 2019 (pro návrh převodu vlastnictví povoleného katastrem nemovitostí počínaje 1. prosincem 2019).

Pevně doufáme, že pro naše čtenáře bude toto shrnutí užitečné a inspirativní. Zahrnuli jsme i kontakty na kancelář a konkrétní odborníky v Mazars.

Níže si můžete stáhnout anglickou verzi.

Navštivte také interaktivní online platformu Mazars CEE Tax Guide 2021:

Mazars Central and Eastern European tax guide 2021

Document

Mazars CEE tax guide 2021
Mazars CEE tax guide 2021