Mazars Tax View 9/2022

Po čase letních dovolených Vám přinášíme nové číslo našeho daňového newsletteru. V úvodním článku Vás seznámíme s nejdůležitějšími navrhovanými změnami v oblasti daní z příjmů, ke kterým by mělo dojít s účinností od 1. ledna 2023. V dalším článku Vám na konkrétních příkladech ukážeme, jaká je lhůta pro stanovení daně z příjmů v kontextu možnosti uplatnit daňovou ztrátu zpětně.

Shrnuli jsme pro Vás nedávné vyjádření Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u zpětného leasingu, jehož nesprávná kvalifikace může mít vážné dopady jak na leasingovou společnost, tak na nájemce. 

V neméně zajímavém článku zrekapitulujeme nedávno aktualizované odpovědi finanční správy k otázkám oznamování přeshraničních uspořádání podle Směrnice DAC 6. 

V tomto čísle Vás ještě seznámíme s hlavními změnami, které vyplývají z rozsáhlé novely zákona o spotřebních daních a také připomeneme novinku, která od 1. července mění úpravu výše příjmů zaměstnance, jemuž bylo poskytnuto zaměstnavatelem vozidlo pro služební i soukromé účely.

Věřím, že pro Vás budou naše články podnětné a užitečné a přeji Vám příjemné čtení.

Document

Mazars Tax View 9/2022
Mazars Tax View 9/2022