Mazars Tax View 12/2022

Rádi bychom vám stručně představili obsah letošního posledního vydání našeho daňového newsletteru.

Dne 1. ledna 2023 vstoupí v účinnost poměrně rozsáhlý daňový balíček. V minulém čísle jsme vás informovali o nejdůležitějších změnách v oblasti daní z příjmů a v tomto čísle vás seznámíme s novou daní z příjmů právnických osob, tzv. windfall tax a se změnami v oblasti daně z přidané hodnoty. 

V dalším článku zůstaneme v oblasti DPH a v souvislosti s nedávným rozhodnutím Soudního dvora EU se vrátíme k problematice identifikace skutečného dodavatele a odběratele, o níž jsme vás podrobněji informovali v minulém čísle našeho newsletteru. 

V tomto vydání vás ještě seznámíme s novou oznamovací povinností provozovatelů digitálních platforem, která vychází ze směrnice Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnice DAC 7). 

Shrnuli jsme pro vás pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví podmínky prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu u fyzických osob. 

V dalším zajímavém článku se dočtete, za jakých podmínek bude moci od 1. února 2023 zaměstnavatel uplatnit slevu na sociálním pojištění u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek. 

Věříme, že pro vás budou naše články podnětné a užitečné, přejeme vám příjemný a pohodový advent, krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2023.

Document

Mazars Tax View 12/2022
Mazars Tax View 12/2022