Uskutečňování transakcí v regionu CEE: Daňové pasti a strukturování příležitostí

Na pozadí globální konkurence a propojených trhů mnoho firem po celém světě hledá příležitosti k růstu v zahraničí, a to navzdory mnoha faktorům jako je nestálost trhů či někdy složitá regulatorika. Uzavírání transakcí ve střední a východní Evropě (CEE) může pro investory představovat atraktivní vyhlídky, ale je přitom důležité si uvědomit, že akviziční a integrační procesy stále odpovídají místním specifikům - i když je daná země součástí Evropské unie.

V této souvislosti jsme tuto studii, protože naším cílem je představit rizika a příležitosti pro investory v oblasti zdanění fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě.Poskytnutý přehled je založen na zkušenostech našich odborníků s prováděním strukturování daní v oblasti due diligence v regionu a pokrývající daňová rizika, s nimiž se často setkávají a která ohrožují procesy uzavírání obchodů a následné integrace na těchto rychle rostoucích trzích.Odhalíme, jak hlavní „daňové pasti“, které se objevují v procesech náležité péče, souvisejí s pravidly nízké kapitalizace a využíváním daňových ztrát. Stejné transakce však mohou také těžit z místních daňových pobídek, které podporují investice a existují vedle daňových výjimek vztahujících se na fúze a dělení společností.Stáhněte si tuto studii a dozvíte se více o daňových "pastích" a pobídkách, které vám pomohou určit správný další investiční krok.

Document

Doing M&A in CEE
Doing M&A in CEE