Daňové změny v roce 2023: Windfall tax, konec EET i vyšší limit pro DPH

Zvýšení limitu pro registraci plátců daně z přidané hodnoty i pro odvod paušální daně na dva miliony korun, zavedení daně z mimořádných zisků nebo konec elektronické evidence tržeb (EET) patří mezi hlavní změny v oblasti daní, které začínají platit od 1. ledna.
  • Mimořádná daň z neočekávaných zisků tzv. windfall tax platí od 1. ledna 2023 a má trvat do konce roku 2025. Bude se týkat výrobců a obchodníků s elektřinou a plynem, těžařů fosilních paliv, velkoobchodníků s pohonnými hmotami a rafinerií za předpokladu, že mají roční tržby vyšší než 2 miliardy korun. Další skupinou jsou banky, jejichž roční úrokový výnos překračuje 6 miliard korun. Celkem jde tak o šest největších finančních institucí. Windfall tax bude fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v letech 2023-2025 a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018-2021) navýšeným o 20 %. Více informací k windfall tax najdete v článku z našeho prosincového newsletteru.
  • Sazby daně z příjmu se pro příští rok nemění a jsou 15 % a 23 %, přesto však daňoví poplatníci s vysokými zdanitelnými příjmy příští rok ušetří. Důvodem je posunutí druhého daňového pásma. Vyšší daňové sazbě přitom podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i kapitálové příjmy nebo příjmy z nájmu. Zejména pro lidi s vysokými příjmy jsou daňové podmínky v Česku v porovnání s většinou vyspělých zemí, kde je zavedeno výraznější progresivní zdanění, příznivé. Za rok 2022 podléhají vyšší 23% sazbě daně z příjmu rozhodné příjmy nad 1 867 728 Kč, za rok 2023 to bude nad 1 935 552 Kč. 
  • Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny alespoň minimální měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a to i při velmi nízkém ročním zisku. „Pro rok 2023 se přitom minimální měsíční zálohy zvyšují. Měsíční záloha na sociální pojištění z 2 841 Kč na 2 944 Kč a měsíční záloha na zdravotní pojištění z 2 627 Kč na 2 722 Kč,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. „Rovněž se však zvyšuje limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti o 3 390 Kč. Za celý rok 2023 se nebude platit sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do hrubého ročního zisku 96 777 Kč,“ dodává Gabriela Ivanco. 
  • Oblíbenou formou přivýdělku je práce na dohodu o pracovní činnosti. Když je hrubý zisk z dohody o pracovní činnosti do limitu, potom se z hrubé odměny neplatí sociální a zdravotní pojištění. „Pro rok 2023 se přitom limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění zvyšuje o 500 Kč na 3 999 Kč,“ uvádí Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.  U dohody o provedení práce se limit pro neplacení pojistného nezvýšil a stále je 10 000 Kč. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se limit pro neplacení pojistného posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť, je tedy možné pracovat současně na více pracovních dohod a neplatit pojistné. V roce 2023 bude moci výhod daňového paušálu využít více OSVČ než v roce 2022, neboť do paušální režimu budou moci vstoupit i OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč. Budou rovněž zavedeny tři sazby daňového paušálu v závislosti na celkovém rozhodném příjmu a vykonávané činnosti, a sice 6 208 Kč, 16 000 Kč a 26 000 Kč. Nejvíce OSVČ si bude moci současně splnit své daňové povinnosti na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění nejnižší částkou.
  • Další velmi příznivou zprávou pro drobné podnikatele je zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce DPH z 1 mil. Kč na 2  mil. Kč. O polovinu se snižují pokuty za pozdní podání nebo nepodání kontrolního hlášení v případech některých typů plátců. Zároveň se prodlužuje lhůta na podání následného kontrolního hlášení po výzvě finančního úřadu. Více o změnách v oblasti DPH najdete v tomto článku.
  • Od 1. ledna dochází ke zrušení EET. Podnikatelé nebudou moci evidovat tržby ani dobrovolně. 
  • Od 1. ledna se zvyšuje příjem rozhodný pro povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zatímco dosud byl daňové přiznání obecně povinen podat poplatník, jehož příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly v daném roce 15.000 Kč, nově se tato povinnost vztahuje pouze na poplatníky, jejichž výše ročního příjmu podléhajícího zdanění přesáhne 50.000 Kč.
  • Zároveň také nebude povinen podat daňové přiznání ten poplatník, jehož příjmy sice překročily výše uvedený limit 50.000 Kč, ale pobíral příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně, podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení poplatníka k dani a neměl kromě těchto příjmů ze závislé činnosti jiné příjmy podléhající dani, které přesáhly 10.000 Kč (v současné době činí tento limit 6.000 Kč).
  • V roce 2023 se také uskuteční akce Daňové milostivé léto. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Akce potrvá od července do konce listopadu.