Covid-19: Mazars Global Resource Centre - Podpora podnikatelů během pandemie, 15. 5. 2020

Rádi bychom informovali o spuštění Covid-19: Mazars Global Resource Centre - specializovaném online hubu vytvořeném mezinárodními týmy Mazars, který se může stát užitečným průvodcem pro orientaci firem v daňových a legislativních dopadech Covid-19 na jejich business.

Global Resoure Center je unikátním nástrojem, který přináší komplexní přehled o vládních opatřeních v 73 zemích světa. Covid-19: Mazars Global Resource Centre je přístupný zcela zdarma a zahrnuje následující komunikační kanály: 

  • Covid-19: Global Tax and Law Tracker - Nový interaktivní vyhledávač vytvořený mezinárodním týmem 180 odborníků Mazars napříč poradenskými obory umožní vyhledávat informace o vývoji jednotlivých vládních opatřeních v boji s Covidem-19 po celém světě. Informace, které zahrnují daňová opatření a aktuální legislativu, lze ve vyhledávači filtrovat podle země a typu opatření.
  • Global Covid-19 Helpline – Let’s Talk -  Linka pomoci "Pojďme si promluvit" nabízí přímý přístup pro konzultaci s experty Mazars po celém světě v záležitostech týkajících se odborných dotazů v souvislosti s dopady Covid-19. Jsme připravení Vám zodpovědět obchodní, provozní, daňové, právní nebo praktické otázky, jaké mohou v souvislosti s  podnikáním nastat. 
  • Covid-19 Insight Series - Série článků, která se zabývá řadou odborných témat pro řešení konkrétních situací, pomůže firmám rychle zareagovat na problémy současné krize. Články jsou pravidelně aktualizované našimi týmy. Informace v nich obsažené se zaměřují na kriticky důležité oblasti od správy cashflow, přes ochranu zaměstnanců či dopadem Covid-19 na různá odvětví.

Propojíme Vás s globálními experty
Spuštění Covid-19 Global Resource Centre je součástí našeho závazku pomáhat podnikatelskému sektoru v orientaci během této krize a plánování dalších kroků. Doufáme, že tento nástroj bude pro firmy a podnikatele užitečný a v případě potřeby naší asistence se neváhejte na nás obrátit.