"Beyond the GAAP" Newsletter

The "Beyond the GAAP" newsletter je publikován Mazars Group. Cílem tohoto newsletteru je pravidelně čtenáře informovat o aktuálním vývoji v oblasti účetních standardů.

Beyond the GAAP - registrační formulář

Beyond the GAAP, měsíční newsletter Mazars informující o novinkách v oblasti účetních standardů, je k dispozici zcela zdarma. Pokud máte zájem o jeho pravidelné zasílání, vyplňte, prosíme, formulář níže.

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

Pokud si dále nepřejete odebírat pravidelný newsletter Beyond the GAAP, pošlete nám email na communication@mazars.cz s poznámkou “přestat odebírat” v předmětu vašeho emailu.