HN: Přibývá firem, které „nakupují“ interní audit. Česko pomalu mění jeho pravidla, 24.7.2014

Skupina GSG Group Radovana Vítka (dříve CPI) si na svůj interní audit najímá odborníky z přední auditorské firmy namísto toho, aby zaměstnávala vlastní tým auditorů, který sedí takzvaně v domě. Také energetická firma RWE využívá vedle vlastních „kontrolorů“ pro dozor nad chodem firmy i služby auditorů „zvenku“. „Jde nám především o odbornost a kapacitu, kterou v jednotlivých případech doplňujeme z externistů,“ řekl HN šéf komunikace RWE Martin Chalupský.

Podobně smýšlejících firem v tuzemsku přibývá. Firmy, které třeba kvůli finanční krizi osekaly svá „kontrolní oddělení“, zjistily, že outsourcování těchto služeb je pro ně z hlediska nákladů mnohdy efektivnější. Po auditorských firmách také stále častěji žádají, aby managementu kromě identifikace problému ukázaly, i jak ho vyřešit a kde ušetřit.

Auditorským firmám, kterým Evropská unie nedávno zpřísnila podmínky v oblasti povinného externího auditu u bank a dalších společností, se tak rýsují nové byznysové příležitosti. „Otevírá se prostor pro šikovné, ambiciózní auditory, kteří si chtějí najít svoje místo na slunci,“ upozornil v rozhovoru pro HN Tomáš Pivoňka, senior manažer EY (dříve Ernst & Young) a čerstvý prezident Českého institutu interních auditorů (ČIIA).

 Cestu k novým zakázkám auditorským firmám navíc podle něj zkraje roku prošlápla ČNB novou vyhláškou o činnosti bank, které mají ze zákona povinný interní audit. Ta poprvé explicitně říká, že finanční instituce mohou tuto službu za určitých podmínek outsourcovat. Největší auditorské firmy potvrzují, že interní audit a doplňující poradenství je rostoucí byznys. „Zaznamenáváme zvýšený zájem o tyto služby,“ uvedl partner v auditním oddělení Deloitte, David Batal.

„Máme tu výhodu, že klientům můžeme vedle interního auditu nabídnout zázemí velké poradenské firmy: jsme schopni tým operativně doplnit o specialistu na účetnictví i na forenzní šetření,“ dodal.

 „Výrazně roste poptávka v oblasti služby, kde interní audit funguje jako prvek nesoucí podíl odpovědnosti za své služby,“ potvrdil také Josef Severa, vedoucí partner pro oblast interního auditu společnosti EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.
 Auditorská společnost Mazars uvedla, že tato služba jí generuje ročně zhruba pět procent celkového obratu. Konkurenti hovoří ještě o významnějším podílu, který dál narůstá.

 Oslovení auditoři pomáhají s interním auditem několika desítkám klientů z různých sektorů, především z energetiky, velkých finančních (investičních) či realitních skupin. Ty platí za interní audit především s cílem, aby své podnikání zefektivnily. „Náklady na interní audit dosahují ročně řádově milionů korun. Pro skupinu RWE ale mají vysokou návratnost, která pravidelně převyšuje vynaložené prostředky,“ uvedl Chalupský.

 Podle Pivoňky si přední auditorské firmy za jeden velký audit, který probíhá maximálně několik měsíců, účtují od 400 tisíc do dvou milionů korun. Například banka ČSOB, která si audit dělá sama a má vlastní početné oddělení auditorů, vyčíslila své roční náklady na interní audit na desítky milionů korun.

 Pivoňka, který byl v květnu zvolen do čela ČIIA, uvedl, že Česko je jednou ze zemí, jež se chystají zavést nové globální standardy interního auditu, které připravuje globální institut v USA. Ty by měly tuto službu ještě více zprofesionalizovat a také zatraktivnit v očích managementu firem.

 „Kromě toho standardy přinesou zvýšené nároky na interní auditory,“ uvedl Pivoňka. Audit podle něj automaticky zvyšuje třeba důvěryhodnost a rating firmy při jejím vstupu na burzu.

Článek byl publikován  v Hospodářských novinách 24.7.2014.

Document

HN Interní audit

HN Interní audit