Začíná období brigád. Kdy mají studenti nárok na vrácení daní? 22.5.2018

Letní období je pro mnoho studentů příležitostí k finančnímu přilepšení na brigádách a pro absolventy středních a vysokých škol zase dobou nástupu do prvního zaměstnání. V řadě případů jim pak vzniká nárok na vrácení daní.

V praxi si studenti přivydělávají nejčastěji na pracovní dohody, tedy dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Výhodou je, že na tyto dohody přitom mohou pracovat pro více zaměstnavatelů současně.

Vzniká-li povinnost platit z pracovních dohod sociální a zdravotní pojištění, nikdy se takto zaplacené sociální a zdravotní pojištění nevrací.

Další část povinně odvedených peněz však mohou studenti získat zpět díky takzvané daňové vratce. „Odvedenou zálohovou nebo srážkovou daň z příjmu je možné obdržet v plném nebo částečném rozsahu zpět po provedení ročního zúčtování daně nebo podaní daňového přiznání za konkrétní rok,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňová vratka - kdy se vrací srážková daň?

Pokud nemají studenti u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a dostávají hrubou odměnu z dohody o provedení práce do výše 10 000 korun nebo z dohody o pracovní činnosti do výše 2500 korun, potom je z této částky odvedena 15procentní srážková daň z příjmu.

Studenti pracující pouze několik měsíců v roce, kterým byla z dohod odvedena srážková daň, ji však mohou obdržet zpět.
Je-li podmínka studia splněna po celý kalendářní rok, potom se daň z příjmu neplatí do ročního daňového základu 192 400 korun.

Při nižším ročním daňovém základu bude následně srážková daň z příjmu zaplacená během roku po podání daňového přiznání vrácena v plném rozsahu zpět.

Zálohová daň z brigád

Studenti, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ti, jež nepodepsali prohlášení k dani a pracovali pouze v letních měsících na některou z pracovních dohod s hrubou měsíční odměnou nad limit pouze pro jednoho zaměstnavatele, mohou začátkem nového roku požádat svého bývalého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za kalendářní rok.

Učinit tak mohou za účelem vrácení odvedené zálohové daně z brigády. A to platí i v případě, kdy u tohoto zaměstnavatele v danou dobu již nepracují.

Kdy se podává daňové přiznání

Pokud studenti pracovali v některém měsíci pro dva zaměstnavatele současně a ze mzdy nebo odměny od obou zaměstnavatelů jim byla odvedena zálohová daň z příjmu, tedy obdrželi hrubou měsíční odměnu 10 001 korun a více, vzniká jim povinnost podat za daný rok daňové přiznání.

To se týká i studentů, kteří mezitím nastoupili do zaměstnání na běžnou pracovní smlouvu. Daňové záležitosti za ně v tomto případě nemůže vyřídit žádný ze zaměstnavatelů.

„Pro vyplnění daňového přiznání je potřeba mít od obou zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok. Většinou je pro studenty vyplnění daňového přiznání výhodné, neboť mají roční zdanitelný příjem do limitu a po podání daňového přiznání obdrží zaplacenou daň zpět,“ radí Ivanco.

Zúčtování daně při nástupu do zaměstnání

Absolventům, kteří nastoupí po úspěšném ukončení školy do práce, vznikne většinou nárok na daňovou vratku za rok, ve kterém ukončili studium.

V ročním zúčtování daně, jež za ně začátkem příštího roku provede mzdová účetní, se totiž uplatní daňová sleva na poplatníka v plném rozsahu 24 840 korun, i když začal absolvent pracovat až v průběhu roku, ve kterém dostudoval.
Dále se v ročním zúčtování daně uplatní poměrná sleva na studenta, tedy 335 korun za každý měsíc studia a případně další daňové slevy a odpočty, na něž lze uplatnit nárok.

Poznámka: čísla vycházejí z legislativy platné v roce 2018

Publikováno na serveru euro.cz dne 22.5.2018