Právo: Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích?

Do přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ bude paní Sýkorová uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Ze zisku z nájmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Skutečný vyměřovací základ činí 176 920 Kč (tj. polovina daňového základu ve výši 353 840 Kč). Minimální vyměřovací základ pro výpočet ročního zdravotního pojištění je však 196 194 Kč, zdravotní pojištění se tedy bude počítat z minimálního vyměřovacího základu a bude činit 26 487 Kč (196 194 Kč x 13,5 %).

Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění ve výši 98 100 Kč, proto se sociální pojištění vypočte ze skutečného vyměřovacího základu a činí 51 661 Kč (176 920 Kč x 29,2 %). Od vypočteného ročního sociálního i zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku.

„Nová měsíční záloha na sociální pojištění bude 4306 Kč a na zdravotní pojištění bude paní Sýkorová platit minimální měsíční zálohu ve výši 2352 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.