Výroční zpráva Mazars 2016/2017

Ve společnosti Mazars víme, že podniky mohou prosperovat pouze pokud vytváří sdílenou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Publikování naší Ročenky 2017 je způsob, jak zhodnotit, čeho jsme dosáhli v uplynulém roce.
Jako součást naší výroční zprávy za roky 2016-2017 se také snažíme poskytnout jasný a globální obraz o tom, kdo jsme a jak se připravujeme na budoucnost. Od otevřenosti k inovacím až po správcovství, od budoucnosti auditorské profese až po budoucnost našich týmů jsme se rozhodli vrhnout světlo z různých úhlů pohledu na transformaci neboli přeměnu.

Abychom pokryli toto téma, které je pro nás jako globální organizaci klíčové, vytvořili jsme sérii rozhovorů s interními a externími zúčastněnými stranami v Jižní Americe, Evropě, na Středním východě a v jihovýchodní Asii.

Otevřené inovace

Inovace ovlivňují prakticky každý obchodní model, ale jak to opravdu funguje? Model průmyslové éry založený na tajných silových procesech uvnitř firem je nyní zastaralý. Pokud jde o vytváření nových služeb, nových produktů nebo nových řešení, pak koncepce shromažďování nápadů, zdrojů a odborných znalostí řady hráčů různých typů a velikostí získali značnou tažnou sílu.

Od Chile po Singapur přes Paříž a Káhiru jsme provedli rozhovory s těmi, kteří dnes řídí otevřené inovační změny: 30 start-upových zakladatelů, stejně jako zástupců velkých korporací, akcelerátorů a inkubátorů. Připravte se na nové paradigma založené na konkurenci mezi ekosystémy.

Přečtěte si celý příběh zde: http://sharedvalue.mazars.com/open

Správcovství 

Správcovství může probíhat mnoha způsoby a formami. Všechny však mají jednu společnou věc: jejich cílem je zajistit udržitelný rozvoj organizace. V Chile naše týmy pomáhají Baronu Philippe de Rothschildovi založit svou pozici jednoho z předních vinařů v zemi. V Egyptě se snaží pokračovat na cestě, která začala před 75 lety. V obou případech jde o dlouhodobé hledisko a podstatu.

Přečtěte si celý příběh zde: http://sharedvalue.mazars.com/chile

Přijímáme budoucnost

Jsou to auditoři, poradci, vývojový pracovníci nebo digitální odborníci. Žijí a pracují na všech kontinentech. Jsou nadšenci do technologií. Chtějí cestovat po světě, poznat nová místa a setkávat se s novými lidmi. Mají cíle a sny. Jsou to mnohé tváře společnosti Mazars. A takto se oni dívají do budoucnosti.

Přečtěte si celý příběh zde: http://sharedvalue.mazars.com/embracing-the-future

V ročence 2017 se také dočtete… 

  • Budoucnost auditu: náhled do oboru 
  • Nové čínské hranice
  • Klíčové indikátory výkonu
  • Hlavní události roku 

Vytváření sdílené hodnoty: veškerý náš obsah online

Ročenka je vstupním bodem do mnohem většího světa. Veškeré příběhy v jejich plné délce a mnohem více obsahu jsou k dispozici po celý rok na vyhrazené webové stránce http://sharedvalue.mazars.com.

Součástí výroční zprávy 2016-2017 je také…

  • Účetní závěrka: Společnost Mazars každoročně od roku 2005 zveřejňuje své konsolidované účetní závěrky v rámci našeho úsilí o transparentnost a naší ambicí uplatňování stejné disciplíny, která platí pro naše klienty.
  • Integrovaný reporting
  • Brožura 2018: Mazars ve zkratce - 12-stránkový dokument s údaji aktualizovanými od 1. ledna 2018.

Documents

Yearbook 2016_2017
Yearbook 2016_​2017
Mazars at a glance 2016_2017
Mazars at a glance 2016_​2017
Financial documents 2016_2017
Financial documents 2016_​2017