Výroční zpráva Mazars 2015/2016

Ročenka Mazars 2016, která je součástí výroční zprávy 2015-2016 skupiny Mazars, je cestou napříč tématy, která jsou pro nás primárně důležitá: vedení a podnikání. Každý bod níže může být brán samostatně, ale všechny jsou úzce svázány s našim konceptem moderní firmy. Pro ilustraci naší koncepce jsme se rozhodli zabývat čtyřmi atributy, které definují moderní firmu: náročnost, soustředění na znalosti, agilita a udržitelnost. Připojte se k našim zaměstnancům, našim partnerům, našim klientům a všem dalším na této cestě.

"Náročnost": chytrá forma růstu

 • "Poskytování služeb našim klientům po celém světě": Zaměřit se na růst jen kvůli růstu společnosti není chytrou volbou. Mazars pokračuje v rozvoji a ve zdolávání nových teritorií pouze tam, kde to má smysl, jak je definováno v naší promyšlené a ambiciozní strategii zaměřené na inteligentní formu růstu. 
 • "Globalizační hra": příběh o tom, jak transformace čínské ekonomiky a společnosti a její úsilí jít mezinárodním směrem, mění vše pro profesionální firmy poskytující služby. Zde jsme se zaměřili na fúzi se společností ZhongShen ZhonHuan.
Cap4-150-per-150_oe_full

"Intenzivní znalosti": hloubkové články a analýzy o klíčových obchodních a průmyslových tématech

 • Kyberbezpečnost: jak počítačová kriminalita vede korporace k přehodnocování svého podnikání.
 • Audit v 21. století: rozhovor tří expertů z Rady pro finanční stabilitu a Rady pro dohled nad veřejným zájmem o vývoji úlohy auditora.
 • Luxusní průmysl: nové páky k vytváření hodnot.
 • Daňová transparentnost: se zvyšující se regulací a kontrolou veřejnosti se daňová transparentnost stává obchodním problémem.
150-per-150-cap-2.png_oe_full

"Agilita": jak se neustálé obnovení stává požadavkem pro všechny firmy

 • Rozmanitost: v tomto dvojitém článku se soustřeďujeme na skutečný význam rozmanitosti a na to, jak nad rámec souladu, přidává hodnotu organizaci jako celku a zdůrazňuje souvislost mezi rozmanitostí a agilitou. Předkládáme výsledky našeho interního průzkumu rozmanitosti v rámci celé skupiny spolu s rozhovory výkonných ředitelek ve Spojených státech a případovou studii o Švédsku a Dánsku.
 • Inteligentní práce: Zde se věnujeme revolucím, které mají vliv na pracovní prostředí. Relokace našich ústředí v Nizozemsku je dokonalým příkladem toho, jak znovuvytvoření našeho přístupu k práci skutečně slouží vyšším účelům, jako je udržitelnost a sociální odpovědnost. Nová centrála společnosti Mazars v Itálii je naší druhou případovou studií o transformaci pracoviště. Zde uvádíme pracovní rozhovory a obrázky, které ilustrují, jak je přístup společnosti Mazars k práci důkazem naší agility.
cap1-150-per-150.png_oe_full

"Udržitelnost": s ohledem na budoucí generace

 • Správcovství: MSP jsou pro společnost Mazars klíčovou cílovou skupinou. V tomto příběhu jsme šli do Bordeaux ve Francii, abychom vyzpovídali zkušeného podnikatele, jeho týmu a zástupce společnosti GenZ o podnikání a hodnotách.
 • Dialog mezi generacemi: tři velmi odlišné profily, dvě generace; obchodní manažer z pojišťovnictví, mladý profesionál Mazars a zakladatel start-upu se setkávají v Casablance, aby diskutovali o podnikání a leadershipu v Africe.
 • Vývoj v Africe: pohovořili jsme s africkými podnikateli, abychom věděli, jaké jsou klíčové faktory úspěchu pro začínající podniky na tomto kontinentu.
 • Urbanita společnosti Mazars: projekt, který zdůrazňuje náš zájem a náš respekt ke komunitám, které tvoří naše prostředí.
Cap3-150-per-150.png_oe_full

V ročence 2016 je také obsaženo...

 • Highlights 2015-2016.
 • Integrovaný reporting: pokračujeme v naší cestě k Integrovanému reportingu a usilujeme o objasnění našeho obchodního modelu a procesu vytváření hodnot.

Součástí naší výroční zprávy za rok 2015-2016 je také...

 • Účetní závěrka: Společnost Mazars každoročně od roku 2005 zveřejňuje své konsolidované účetní závěrky v rámci našeho úsilí o transparentnost a naší ambicí uplatňování stejné disciplíny, která platí pro naše klienty.
 • Brožura 2017: Mazars ve zkratce - 12-stránkový dokument s údaji aktualizovanými od 1. ledna 2017.

Documents

Yearbook 2015_2016 English.pdf
Yearbook 2015_​2016 English.pdf
Mazars at a glance 2015 - 2016
Mazars at a glance 2015 - 2016
Financial documents 2015_2016.pdf
Financial documents 2015_​2016.pdf