Výroční zpráva Mazars 2014/2015

Výroční zpráva skupiny Mazars za rok 2014-2015 je postavena na konceptu "sdílených hodnot" a zahrnuje jak naši konsolidovanou účetní závěrku, tak i ročenku "Yearbook 2015", která obsahuje základní principy a hodnoty naší společnosti, kterými se řídíme, a dále poslání, jak chápeme naší roli v podnikatelské sféře.

Naše výroční zpráva je jedním z informačním kanálů, kterým říkáme, kdo jsme a co děláme, ale také bychom chtěli, aby reflektovala úvahy o podnikání a společnosti jako takové. Proto je letošní ročenka napsaná trochu jinak, než byly ty předešlé. Naším cílem bylo, aby byla dobře a čtivě napsaná a aby ji čtenář chtěl dočíst až do konce. Prostřednictvím článků poukazujeme na nejvýznamnější aspekty strategie Mazars, na naše úspěchy a na naše zaměstnance, kteří jsou podstatou fungování  naší společnosti.

Auditorský manifest

Soustředí se auditoři na věci, které jsou opravdu podstatné  a jsou jejich názory stále relevantní? Cílem Mazars je zajistit, aby námi poskytované služby byly kvalitní,   a přinesly hodnotu jak pro naše klienty, tak pro všechny zúčastněné strany. Chceme nabídnout skutečnou možnost volby na trhu a chceme hrát důležitou roli v růstu celosvětového trhu.

Přečtěte si auditorský manifest online na www.mazars.com

Je také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě (možnost stažení dole) na stráně 16-17.

Daňová transparentnost: přehlednost bez vysvětlení není odpověď na otázku

Jak může být společnost nebo člověk považován za "dobrého občana"? 

Na pozadí deficitů veřejného sektoru a škrtech ve veřejných výdajích, je otázka transparentnosti  a férovosti  při placení daní. Tento přístup je klíčovým faktorem pro každé podnikání, a to zejména pro nadnárodní subjekty. Jak by se měly podniky vypořádat s daňovou transparentností, pokud se jedná o podnikové výkaznictví? V Mazars jsme toho názoru, že by společnosti  měly poskytovat jasné vysvětlení svého daňového přístupu a být transparentní pro veřejnost.

Přečtěte si článek online na www.mazars.com

Také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě na straně 23.

Společné ambice: RBS / akvizice Mazars v Německu

Duben 2015 byl důležitým mezníkem v historii Mazars: společnost spojila svojí 30ti letou praxi v Německu se společnosti Roever Broenner Susat (RBS), tato akvizice velmi výrazně posílila pozici společnosti v Evropě. S více než 1000 profesionály v oblasti auditu, daní, outsourcingu, účetnictví a finančního poradenství má Mazars 12 kanceláří po celém Německu. V našem Yearbooku si můžete přečíst interview se 6 profesionály o tom, co si myslí o této akvizici.

Přečtěte si interview online na www.mazars.com

Také k dispozici v našem Yearbooku v elektronické podobě na straně 49-53.

Documents

Yearbook 2014/2015 English.pdf
Yearbook 2014/2015 English.pdf
Financial documents 2014/2015
Financial documents 2014/2015
Yearbook 2014/2015 français.pdf
Yearbook 2014/2015 français.pdf
Documents financiers 2014/2015
Documents financiers 2014/2015