Na kontrole záleží: analýza 10 nejlepších příkladů správného řízení

Mazars identifikoval a podrobil celosvětové analýze praktiky úspěšného řízení, které nejlépe odpovídají současné situaci. Porovnávali jsme, jak se vybrané trhy vyrovnávají s problémy řízení firem. Zaměřili jsme na hlubší rozbor těch praktik, které spojuje několik důležitých aspektů: pokrývají vyrovnanou účast všech klíčových subjektů, upřednostňují nalezení společné dohody, jsou závazné a transparentní.

Koncept corporate governance (výkon správy a řízení společnosti) se v současnosti vyvíjí tak rychle, že nelze předem pevně definovat podmínky, které budou i v budoucnosti dostatečnou zárukou tvorby trvalé hodnoty jakékoli organizace. Některé standardy corporate governance reagují na náhodné události, které získaly veřejnou pozornost, jiné jsou spíše ovlivněny přesvědčením, že odpovědné jednání se nakonec projeví v ceně akcií. Transparentnost ani zajištění shody se zákonnými požadavky nejsou zárukou prevence jakékoli krize.

Investoři jako cíl svých investic na hlavních i nových trzích vyhledávají stále častěji transparentní a dobře spravované společnosti. V rámci tohoto „hnutí za corporate governance“ usilují akcionáři o silnější vymezení rámce správy a řízení společností.

Stáhněte si v sekci "Publikace Mazars" tuto studii: najdete v ní užitečné srovnání praktik pro budování zásad profesionálního a etického jednání, na němž jsou dobře fungující trhy závislé.