Naše hodnoty a závazky

Skupina Mazars je od svého vzniku postavena na určených základních hodnotách. Všechny hodnoty jsou specifikovány v Chartě Mazars, kterou se zavázali dodržovat jednotliví partneři skupiny Mazars. Povinnost poskytovat vysoce kvalitní služby osobním, zásadovým a profesionálním způsobem dodržují všechny týmy.

Integrita

Etika je pro Mazars důležitější než zisk, určuje způsob naší práce s klienty.

 

Odpovědnost

K výzvám našich klientů se stavíme jako k vlastním výzvám. Staráme se o to, jaký vliv má naše práce na komunity.

 

Diverzita a ohled na jednotlivce

Stavíme na mezilidských vztazích; podmínkou individuálního rozvoje je jinakost individualit.

 

Odborná dokonalost

Profesionalita a odborná dokonalost jsou jedny z našich základních principů. Nejvyšší standardy kvality a jejich dodržování přispívají ke spokojenosti našich klientů, ke zlepšování našich služeb a rozvoji zaměstnanců. To je také nejlepší záruka naší odborné a názorové nezávislosti.

 

Nezávislost

Vždy uvažujeme nezávisle. V roli auditorů a poradců jednáme vždy nezávisle.

 

Kontinuita

Naše vztahy, zkušenosti a znalosti přetrvávají, předávají se z jedné generace na druhou. Bereme si poučení z minulosti, ale díváme se do budoucnosti.

 

Závazky a pocit odpovědnosti

Naše základní hodnoty se přímo váží k základním principům, na nichž stavíme. Odrážejí naši vizi a kulturu.

V roce 2011 zahájila skupina Mazars projekt, jehož cílem je upřesnit základní hodnoty a také jasně vymezit atributy značky. To vedlo k definici hlavních zásad a popisu základní představy o jedinečnosti, vizi a názorech Mazars.

Kdo jsme?
Nezávisle smýšlející profesionálové s touhou podílet se na ekonomickém a společenském rozvoji, a to lokálním trhu i globálně.

Kdo jsou naši klienti?
Globální a velké podniky, kótované i nekótované společnosti, malé a střední podniky, veřejný sektor stejně jako rodinné firmy nebo fyzické osoby. Všem klientům se věnujeme se stejným osobním zaujetím a využitím nejlepších technických postupů a znalostí.

Co podporujeme?
Jako auditoři a poradci přebíráme jednoznačnou odpovědnost, podporujeme efektivní a flexibilní struktury a organizace, zvýšenou výkonnost a vytváření dlouhodobých hodnot.

Jak se odlišujeme? V čem jsme jiní?
Poskytujeme inovativní služby na míru, globální řešení, i přes omezení trhu, na němž působíme: příliš konzervativním, roztříštěném (pro malé a střední podniky) nebo naopak koncentrovaném (velké korporace).

Náš přístup

Kombinujeme spolehlivost metodologií všech nejproporacovanějších auditorských a poradenských technik a schopnosti kolektivně uvažovat mimo zaběhnuté koleje a niterný pocit osobní odpovědnosti a schopnosti reagovat na dané klientské úkoly.

Jak fungujeme?
Jsme globální organizace: primární jsou pro nás lidské vztahy a spolupráce, transparentnost a  praktickými zkušenostmi podložená odbornost.

Jaké jsou naše pilíře?

  • Podnikání a týmový duch
  • Dlouhodobé vize a flexibilita
  • Nadšení a odolnost

Co nás pohání?
Touha vytvářet hodnoty a předávat je budoucím generacím.

V co věříme?
V multipolární svět prosperující z rozmanitosti (kulturní, intelektuální, profesní, ...).

Co uznáváme?

  • Zdravý rozum, nikoli předem stanovené modely.
  • Otevřenost, nikoli předem vyšlapané cesty.

 

Pokrok řízený kolektivní inteligencí.