RENDEZ-VOUS s novými členy FČOK, 25. 4. 2018

Na valné hromadě Francouzsko-české obchodní komory byli zvoleni noví členové představenstva na období 2018 - 2020. Novým pokladníkem byl zvolen Managing partner společnosti Mazars Česká republika Milan Prokopius. Jeho hlavním úkolem bude dohled nad financemi komory, konkrétně sestavování ročního rozpočtu a měsíční reporting. Se všemi nově zvolenými členy bude možné se setkat 25. 4. od 17 hodin v hotelu Occidental Praha. Pozvánka na akci a podrobnějšími informacemi jsou k dispozici níže.