Mazars partnerem oslav dne dobytí Bastily, 14.7.2015

14. červenec je ve Francii oslavován jako Francouzský národní den. Přesně v tento den v roce 1789 padla Bastila a začala Velká francouzská revoluce. Oslavy tohoto svátku se konaly i na Francouzském velvyslanectví v Praze, kam dorazil Prezident České republiky, Miloš Zeman a Jeho Excelence, velvyslanec Francie, Jean-Pierre Asvazadourian. Společnost Mazars byla partnerem této akce.