Semináře 2013

Společnost Mazars se aktivně věnuje pořádání seminářů a školení pro odbornou veřejnost. Tyto semináře jsou organizovány buď samostatně, nebo ve spolupráci s jinými společnostmi, např. advokátními kancelářemi. V roce 2013 bylo tematické portfolio velmi široké – od stavebnictví, přes dodavatelsko-odběratelské vztahy až po personální daně.

Semináře, které proběhly v roce 2013:

 • 27.02.  Outsourcing: cesta ke zvyšování výkonnosti (partner a odborný garant konference vydavatelství Economia)
 • 19.03.  Právní a daňové aspekty dodavatelsko-odběratelských vztahů (ve spolupráci s CMS pro Německo-českou obchodní a průmyslovou komoru)
 • 26.03.  Pracovně lékařská péče a vysílání pracovníků do zahraničí (ve spolupráci s Dvořák Hager & Partners)
 • 10.04.  Převodní ceny: efektivní příprava na daňovou kontrolu
 • 15.05.  Právní a daňové aspekty dodavatelsko-odběratelských vztahů (ve spolupráci s CMS pro České sdružení pro značkové výrobky)
 • 28.05.  Právní a daňové aspekty dodavatelsko-odběratelských vztahů (ve spolupráci s CMS pro Potravinářskou komoru)
 • 25.06.  Zaměstnanci se „zvláštním zacházením „ – zaostřeno na rodiče (ve spolupráci s Dvořák Hager & Partners)
 • 26.06.  Právní a daňové aspekty dodavatelsko-odběratelských vztahů (ve spolupráci s CMS pro Britskou obchodní komoru)
 • 30.09.  Nový občanský zákoník – co musíte letos stihnou a od ledna vědět (ve spolupráci s Dvořák Hager & Partners)
 • 11.10.  Změny v oblasti práva obchodních společností (ve spolupráci s Balcar Polanský Eversheds)
 • 25.10.  Změny v oblasti práva obchodních společností (ve spolupráci s Balcar Polanský Eversheds)
 • 06.11.  Optimalizace HR nákladů (pro asijské společnosti, Brno)
 • 08.11.  Změny v oblasti výkonu funkce člena orgánu a jeho odpovědnosti  (ve spolupráci s Balcar Polanský Eversheds)
 • 12.11.  DPH u nemovitostí v roce 2014 (pro Italsko-českou obchodní komoru)
 • 19.11.  Převodní ceny: efektivní příprava na daňovou kontrolu
 • 29.11.  Změny v oblasti výkonu funkce člena orgánu a jeho odpovědnosti  (ve spolupráci s Balcar Polanský Eversheds)
 • 06.12.  Dopady nového OZ a změn v daňových předpisech na developerskou činnost (ve spolupráci s PRK)
 • 18.12.  Jak zvládnout kontrolu v oblasti pracovně-právních předpisů (ve spolupráci s Dvořák Hager & Partners)