Pojistná matematika

Poskytujete Vašim zaměstnancům odměny při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu? Rozhodli jste se poukázat zaměstnancům odměnu při jejich pracovním nebo životním jubileu? Potřebujete ocenit rezervu na zaměstnanecké požitky podle "IAS 19 - Employee benefits"? Potřebujete účtovat dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro účely vykazování pro mateřskou společnost?

Naše služby:

Společnost Mazars poskytuje komplexní služby v oblasti pojistné matematiky týkající se oceňování rezervy na zaměstnanecké požitky. V této oblasti poskytujeme následující služby:

•    Analýzu existujícího stavu poskytovaných odměn ve společnosti.
•    Návrh struktury poskytovaných odměn zaměstnanců v souladu s interní politikou společnosti a ohodnocení finančních dopadů na společnost.
•    Ocenění rezervy na zaměstnanecké požitky podle „IAS 19 – Employee benefits“.
•    Vypracování výkaznictví dle potřeby společnosti nebo mateřské skupiny.
•    Vyplnění údajů do specifických manažerských informačních systémů.
•    Dodání specifikovaných analýz podle podmínek šitých na míru.

Společnost Mazars poskytuje i zvláštní účetní a daňové poradenství týkající se poskytování odměn zaměstnancům. Kromě toho poskytujeme účetní a daňové poradenství v oblasti zaměstnaneckých požitků.

Downloads

Share