Interní audit

Naši konzultanti vám pomohou identifikovat a zmapovat rizika spojená s řízením vaší společnosti, a pomohou vám zavést odpovídající strategie pro jejich monitoring.

Poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti interní kontroly a risk managementu:

  • Podpora při zavádění Sarbanes Oxley Act (SOX) a francouzského Loi de Sécurité Financière (LSF)
  • Outsourcing dokumentace interních kontrol, testování jejich efektivnosti
  • Mapování rizik
  • Tréninkové programy v oblasti interních kontrol
  • Zhodnocení interních kontrol a informačních systémů
  • Vytváření manuálů s popisem procesů
  • Zabezpečení proti podvodům a zpronevěrám

Služby interního auditu přizpůsobíme na míru vašim konkrétním potřebám:

  • Diagnostika fungování interních kontrol
  • Podpora zavádění interního auditu
  • Outsourcing funkce interního auditu a specifických zakázek interního auditu

Chcete se dozvědět víc?

Zajímá Vás ...

Interní audit & interní kontrola

Naši konzultanti vám pomohou identifikovat a zmapovat rizika spojená s řízením vaší společnosti, a pomohou vám zavést odpovídající strategie pro jejich monitoring.

Download pdf 702,52 kB

Interní kontrola - výzkum

Zveme vás touto cestou k rekapitulaci názorů českých a slovenských manažerů na interní procesy a kontroly uvnitř největších českých a slovenských firem a k odhalení a závěrům, která lze ze získaných údajů dovozovat. Cílem studie bylo zmapovat názory manažerů společností na kvalitu a účinnost zavedených interních procesů a kontrol.

Download pdf 1,77 MB