Audit výkazů sestavených dle IFRS

Ačkoli většina kotovaných i mezinárodních firem již přešla na systém reportingu podle IFRS, firmy se i nadále potýkají s problematikou implementace nových standardů a jejich interpretací.

V poslední době se navíc stále častěji setkáváme s menšími společnostmi, které dobrovolně přecházejí na systém účtování a reportingu podle IFRS. Nejen, že jsou jejich finanční výsledky srovnatelné s obdobnými společnostmi jinde ve světě, ale v případě zájmu o přechod na burzu takovým společnostem ubývají starosti s dokladováním jejich účetních procesů.

Odborníci z IFRS týmu provádějí:

  • Audit účetní závěrky sestavené podle IFRS
  • Audit alokace pořizovacích nákladů při podnikové kombinaci (tzv. PPA) v souladu s IFRS 3
  • Audit finančních nástrojů a zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 32, IAS 39 a IFRS 7
  • Prověrka souladu účetní závěrky (prezentace a přílohy)
  • IFRS školení