HR & Mzdové účetnictví

Klientům všech velikostí pomáháme v oblasti řízení lidských zdrojů a kompletního zpracování mzdového účetnictví. Staráme se o veškerou jejich agendu od zpracování mezd a příkazů k úhradě, přes styk s úřady sociálního a zdravotního pojištění, až k monitorování změn v oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů.

Naši experti mají široký přehled o problematice spojené se mzdovým účetnictvím a zároveň se také úzce specializují na její určitou část. Díky svému nadhledu jsou schopni posoudit fungování nastavení procesů ve vaší společnosti a navrhnout jednoduché a správné řešení.

Rozsáhlé praktické zkušenosti našich odborníků se mzdovým účetnictvím a zázemí mezinárodní sítě skupiny Mazars pomáhá při řešení vašich jednotlivých otázek z pohledu místní i mezinárodní úpravy. Znalosti odborníků Mazars také pokrývají mezinárodní daňové aspekty v oblasti mezinárodního pronájmu pracovních sil.

Díky našemu plně integrovanému systému mzdové účtárny dokážeme jednoduše a efektivně zvládnout vedení celého procesu od vyplnění měsíčních výkazů práce (timesheetů) vašich zaměstnanců až po vystavení jejich výplatních pásek.

  • Mzdová a daňová problematika
  • Měsíční zpracování mzdového účetnictví
  • Management plateb týkajících se mzdové agendy
  • Agenda nově příchozích i odcházejících zaměstnanců
  • Vedení agendy stávajících zaměstnanců
  • Komunikace s úřady a zpracování veškeré zákonné dokumentace
  • HR administrativa 

Naše služby také pokrývají problematiku týkající se řízení zahraničních zaměstnanců - Expat Desk .