Nepřímé daně

Plnění a dodržování všech požadavků v oblasti nepřímých daní, ať už se jedná o DPH, spotřební daň nebo kolkovné, vyžaduje rychlé myšlení a okamžitou reakci.

Legislativa v oblasti DPH se často mění a je složitá. Včasná reakce je zásadní pro další kroky a správný výklad legislativy může pomoci snížit vaše daňové náklady. Spoluprací s týmem zkušených odborníků Mazars se především dokážete připravit na plánované změny v oblasti DPH nebo vyhnete riziku zamítnutí vaší žádosti o vrácení DPH zaplacené v jiných členských státech EU.

V oblasti nepřímého zdanění se specializujeme na:
o   Mezinárodní optimalizace DPH
o   Plánování DPH
o   Vrácení DPH
o   Spotřební daně
o   Cla a hlášení Intrastat